SZKOLENIA \ AAC - I STOPIEŃ

AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się

I stopień

Szkolenie dwustopniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi osobami (zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym) mającymi poważne trudności w porozumiewaniu się, których mowa werbalna nie rozwija się w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujące komunikowanie się z otoczeniem.

Prowadzący: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz  

Forma zajęć: wykłady i ćwiczenia

Cena: 300 zł

Najbliższy termin:

Założenia i cele:

  1. Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
  2. Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
  3. Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
  4. Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
  5. Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej.
  6. Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny.
  7. Zapoznanie z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej.

Strony: 1  2  3  

Aby zapisać się na szkolenie kliknij link poniżej:

AAC - I stopień rejestracja>>