SZKOLENIA \ AAC - I STOPIEŃ

AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się I stopień

Program

Język jako system znaków - prezentacja.

Czym jest komunikacja? Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka - prezentacja.

W jaki sposób ludzie porozumiewają się - warsztat, praca w grupach.

Spróbujmy się porozumieć - praca w parach.

Rola pytań otwartych w rozwoju języka dziecka - warsztat.

Czas trwania: 3 godz.

Terminologia AAC, organizacje działające na rzecz osób z trudnościami w porozumiewaniu się w Polsce i na świecie - prezentacja.

Grupy użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się - prezentacja, warsztat, film.

Czas trwania: 2 godz.

Charakterystyka systemów AAC. Wybór systemu w zależności od kompetencji dziecka - prezentacja, analiza przypadków.

Projekcja filmu przedstawiająca historię życia osoby niemówiącej.

Czas trwania: 2 godz.

Studium przypadku dziecka w stanie minimalnej świadomości.                                  

Komunikacja w oparciu o sygnały płynące z ciała - prezentacja, film.

Czas trwania: 2 godz.

Strony: 1  2  3  

Aby zapisać się na szkolenie kliknij link poniżej:

AAC - I stopień rejestracja>>