DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

2011 – 2013

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w projekcie „Ambasada sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem projektu Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej. Wraz z innymi podmiotami NGO korzystaliśmy z porad prawnych i z zakresu księgowości. Równie ważne było, wspólnie z doradcami marketingu, opracowanie strony internetowej naszej organizacji.