STOWARZYSZENIE \ DLA KOGO JESTEŚMY?

Organizowane konferencje, kursy, warsztaty  i konsultacje adresujemy do terapeutów, personelu medycznego i nauczycieli pracujących z osobami niemówiącymi lub z poważnymi zaburzeniami komunikacji, szczególnie z osobami z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Często uczestniczą w nich także studenci i wolontariusze planujący zatrudnienie w ośrodkach specjalnych lub integracyjnych. Przygotowując ofertę szkoleń uwzględniamy też potrzeby rodziców oraz dorosłego rodzeństwa, którzy  oczekują fachowej wiedzy w zakresie pomocy w codziennym funkcjonowaniu i możliwości porozumiewania się z najbliższymi, tak, by mogli oni wieść satysfakcjonujące życie. Szerzenie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych, konieczności i możliwości rozwijania komunikacji zrozumiałej dla wszystkich, sprzyja społecznej akceptacji, zmniejszając tendencję do ich wykluczenia. Stereotypowe postrzeganie osób niemówiących, lęk i brak wiedzy ze strony społeczeństwa skutkuje często niewłaściwymi zachowaniami, unikaniem kontaktu oraz postawami dyskryminującymi.

Stowarzyszenie Rozumieją nas wspiera  też bezpośrednio dzieci, młodzież i osoby dorosłych z poważnymi zaburzeniami mowy lub jej brakiem. Obecnie mamy pod swoją opieką ponad 100 rodzin z Warszawy i okolic potrzebujących specjalistycznego wsparcia w zakresie budowania indywidualnych pomocy do komunikacji, dostosowania sprzętu, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Umożliwienie komunikacji osobom w różnym wieku jest nieodłącznym elementem rozwoju poznawczego i emocjonalnego oraz pomaga budować prawidłowe relacje społeczne. Nasi beneficjenci uczestniczą w wyjazdach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach sportowych, obozach arystyczno-muzycznych oraz licznych imprezach integracyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej kliknij