DZIAŁALNOŚĆ

listopad 2014

Już po raz piąty dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną wraz z wolontariuszami Stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach Marz Kartkę. Jest to coroczne spotkanie naszego środowiska  z  pracownikami wielu firm zaangażowanych w projekt Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (Corporate Social Responsibility).

październik 2014

„Październik – Międzynarodowym Miesiącem AAC" już na stałe wpisał się w działalność Stowarzyszenia Rozumieją nas. W tym roku, w partnerstwie z firmą Harpo oraz z Warszawskim Centrum Innowacji Społecznych i Szkoleń, zorganizowaliśmy całodniowe, bezpłatne warsztaty umożliwiające poznanie urządzeń i programów wspierających komunikację. Szkolenie adresowane było do użytkowników AAC,  ich rodziców, nauczycieli i terapeutów.

czytaj całość

październik 2014

Włączając się w akcję „Październik – Międzynarodowym Miesiącem AAC", Stowarzyszenie Rozumieją nas  zorganizowało wizytę stażową nauczycieli i dyrektorów z St. Petersburga. Zaproszeni goście  na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w różnych ośrodkach. Równocześnie są liderami zmian w systemie edukacji w Federacji Rosyjskiej. Partnerem organizacji spotkania było Centrum Edukacji Caritas działające w St. Petersburgu.

czytaj całość

wrzesień 2014

W dniach 20 – 22 września 2014 roku młodzież skupiona wokół naszego Stowarzyszenia  po raz kolejny odwiedziła „Wioskę pod Kogutem" w Krępie koło Zalesia Górnego . Dla wielu uczestników był to pierwszy wyjazd z noclegiem bez rodziców. Pomimo deszczowej i chłodnej pogody młodzi ludzie wraz z wolontariuszami aktywnie spędzali czas. Użytkownicy AAC mieli okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne z dala od domu i  szkoły.

czytaj całość

czerwiec 2014

W środę, 25 czerwca 2014 r., 27 osobowa grupa wybrała się na spotkanie z prehistorycznymi stworami do Parku Jurajsko – Botanicznego w Kołacinku. W tej grupie było 13 dzieci i młodzieży z poważną i złożoną niepełnosprawnością, oraz 14 osobowa grupa opiekunów (pracownicy ZSS 109, wolontariusze, rodzice i rodzeństwo).  Pogoda dopisała, a to ważne ponieważ znaczną część wycieczki stanowił spacer z przewodnikiem...

czytaj całość

czerwiec 2014

W dniach 16 -18 czerwca 2014 r.  młodzież z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną uczestniczyła w wyjeździe rekreacyjno-edukacyjnym do Krępy koło Zalesia Górnego. Przed trzy dni uczestnicy pod opieką wolontariuszy Stowarzyszenia Rozumieją nas mieli możliwość spędzenia wolnego czasu na łonie natury, doskonalili samodzielność, sprawczość, czerpali radość i satysfakcję ze wspólnych rozmów i aktywności...

czytaj całość

maj 2014

Stowarzyszenie Rozumieją nas współuczestniczyło, finansowo i organizacyjnie,  w przygotowaniu  wyjazdu dla dzieci posługujących się AAC i ich rodzin do Lipnik Parku niedaleko Warszawy. Piknik odbył się 31 maja 2014. W sobotnie przedpołudnie spotkały się rodziny dzieci w wieku przedszkolnym oraz będących pod opieką zespołu wczesnego wspomagania rozwoju. 

czytaj całość

maj 2014

Z inicjatywy członków zarządu Stowarzyszenia Rozumieją nas, Michał Woźniak i Rafał Urbaniak otrzymali statuetkę „Misia". Zostali oni nagrodzeni za propagowanie wartości porozumiewania się oraz wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji. Wyróżnieni dzielą się swoim doświadczeniem podczas licznych kursów, szkoleń i konferencji na terenie całej Polski.

czytaj całość

październik 2013

Organizacja konferencji adresowanej do pracowników instytucji publicznych i warszawskiego samorządu na temat „Włączenie osób, którym przydarzyła się niepełnosprawność, w życie społeczne. Porozmawiaj z osobą, która ma poważne zaburzenia mowy".

czytaj całość

maj 2013 r.

Włączenie się w organizację obchodów XXXlecia powstania Szkoły Podstawowej nr 327 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Była to pierwsza specjalistyczna placówka w Polsce prowadząca edukację i terapię dla uczniów niemówiących i z poważnymi zaburzeniami mowy. Uroczystość połączona była z nadaniem Szkole Podstawowej nr 327 i Gimnazjum nr 161  imienia dr Anny Lechowicz - pionierki wykorzystania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji oraz nowoczesnych technologii w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pierwszego prezesa naszego Stowarzyszenia.  

czytaj dalej

wrzesień 2012

Stowarzyszenie Rozumieją nas przystąpiło do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Działających Na Rzecz Osób Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Projekt współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Sieć MPD".

czytaj całość

czerwiec 2012

Stowarzyszenia Rozumieją nas rozpoczęło współpracę z Centrum Edukacji Caritas działające w St. Petersburgu, które stale dba o podnoszenie jakości usług edukacyjnych i socjalnych dla osób z niepełnosprawnością na terenie Federacji Rosyjskiej. O pomoc w poszukiwaniu rozwiązań dla bardzo trudnej sytuacji tej grupy społecznej, także osób niemówiąych w Rosji  oraz w kształceniu tamtejszego personelu prosiła dr Elena Kozhewnikowa – pracownik naukowy Instytutu Wczesnej Interwencji w St. Petersburgu, która uczestniczyła w konferencji w Warszawie doceniła wystąpienia merytoryczne naszych nauczycieli i terapeutów. 

czytaj całość

2011 – 2013

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w projekcie „Ambasada sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

czytaj całość

lipiec 2011

Stowarzyszenie Rozumieją nas w roku 2011 wsparło finansowo i organizacyjne przygotowania drużyny z Polski, jaki i jej udział w zawodach w Wetteren w Belgii. Tydzień Integracji Europejskiej „Gry bez granic" organizowany jest od 1991 roku. W spotkaniach, które odbywają się co dwa lata w różnych miastach naszego kontynentu uczestniczy młodzież z ośmiu krajów...

czytaj całość

czerwiec-lipiec 2011

Stowarzyszenia było jednym z organizatorów VIII Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej "Let's talk together  - AAC in Europe", która odbyła się od 30 czerwca do 2 lipca 2011 r.  w Warszawie. Naszymi partnerami było ogólnopolskie Stowarzyszenie „Mówić bez słów",  Zespół Szkół nr 109 w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Firma Harpo w Poznaniu.  Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęły Pani Prezydentowa Anna Komorowska ...

czytaj całość