KONTAKT \ DANE ADRESOWE

Stowarzyszenie Rozumieją nas

Adres: ul. Zaolziańska 3/9, 02-781 Warszawa

Adres do korespondencji: ul Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa

Tel/fax:  22 822 12 61   

E-mail: sekretariat@rozumiejanas.org

Strona internetowa: www.rozumiejanas.org   

KRS  0000079637                       REGON  017450709

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. 3 odział w Warszawie

                             36 1050 1025 1000 0023 6516 7028