KONSULTACJE

Od początku naszej działalności prowadzimy konsultacje indywidualne dla dzieci i osób dorosłych szczególnie w zakresie:

  • tworzenia i korzystania z indywidualnych pomocy do komunikacji (w wersji papierowej lub elektronicznej), która może być uzupełniana i doskonalona adekwatnie do potrzeb i możliwości osoby niemówiącej,
  • dobór sprzętu technologii asystującej oraz specjalistycznego oprogramowania i urządzeń peryferyjnych, dających dostęp do komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Urządzenia takie pozwalają osobom niemówiącym na efektywne porozumiewanie się z otoczeniem, aktywny udział podczas pracy i wypoczynku.

 

Prosimy o kontakt na nr telefonu: 533 472 533