O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Rozumieją nas, w latach 2009-2010, w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa  realizowało projekt szkoleniowy, o tej samej nazwie.

Celem projektu  było podniesienie kwalifikacji nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Tematyka projektu koncentrowała się na omówieniu alternatywnych i wspomagających sposobach porozumiewania się (z ang. Alternative and Augmentative Communication - AAC).

Dwustu warszawskich nauczycieli, uczestnicząc w szkoleniu mogło zapoznać się z metodami wspomagania rozwoju językowego i rozumienia mowy przez dziecko, a także efektywnego komunikowania z otoczem przez uczniów, którzy mają poważne problemy w używaniu czynnej mowy. W jego trakcie omawiano jak zaplanować zajęcia by aktywizować dziecko oraz zaznajomiono jego uczestników ze specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w procesie dydaktycznym.

Uczestnicy nauczyli się również jak dostosować różne pomoce i komunikatory do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnego dziecka oraz jak budować indywidualne tablice do porozumiewania się.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoliła wspierać rodziców dziecka niepełnosprawnego i jego najbliższe otoczenie, od którego w dużej mierze zależy rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka. Do rozmowy potrzebne są, bowiem dwie osoby, a dziecko z zaburzeniami mowy musi znaleźć partnera konwersacji, który podejmie z nim dialog wykorzystując AAC.

Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.