INFORMACJE \ ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Warunki organizacji szkoleń

Warunkiem organizacji szkolenia w wyznaczonym terminie jest zarejestrowanie się i opłacenie szkolenia przez minimalną liczbę osób podaną przy każdym z nich. Wpłatę należy wnieść  2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia.

W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń wyznaczymy kolejny termin, o którym zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo. Istnieje również możliwość wycofania wniesionej na szkolenie opłaty, gdy proponowany termin nie będzie dla Państwa odpowiedni.

Informacja o sposobie płatności za szkolenie:

Stowarzyszenie  Rozumieją nas

02-781 Warszawa

 ul. Zaolziańska 3/9

nr konta: 36 1050 1025 1000 0023 6516 7028

tytułem: nazwa szkolenia, termin, imię i nazwisko uczestnika