MATERIAŁY \ SŁOWNICZEK

Przydatne terminy z zakresu AAC:

ekran dotykowy – nakładka na monitor pozwalająca na przesuwanie kursora myszy poprzez dotykanie i wodzenie palcem po ekranie

folder osobisty – zbiór informacji o sobie, które właściciel folderu chce przekazać rozmówcom

hasło – znak graficzny (obrazek, ideogram, zdjęcie, litera, wyraz, zdanie, liczba, symbol, znak interpunkcyjny itp.) umieszczony na pojedynczym polu słownika do porozumiewania się

klawiatura planszowa – urządzenie zastępujące zwykłą klawiaturę, w którym mechaniczne klawisze zastąpione są przez pola dotykowe zawierające litery, cyfry lub rysunki umieszczone na wymiennych 

  czytaj całość