... \ WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU KOMUNIKACJI ...

mgr Aldona Mysakowska-Adamczyk

 

Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji - współpraca terapeutów z rodzicami dzieci niemówiących

 

Wprowadzenie

Umiejętność porozumiewania się  pełni kluczową rolę w rozwoju dziecka, zwłaszcza w rozwoju emocji oraz sfery poznawczej i społecznej.  Dlatego dziecko, u którego zauważa się symptomy zaburzeń w sferze komunikacji  powinno jak najwcześniej zostać otoczone opieką terapeutyczną. Większość dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwoju wymaga wsparcia w zakresie rozwijania umiejętności porozumiewania się.  Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami genetycznymi, autyzmem, uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego czy wieloraką niepełnosprawnością znajdują się w grupie ryzyka zaburzonego czy zakłóconego rozwoju mowy i powinny być otoczone wczesną opieką specjalistyczną. Im wcześniej podejmuje się oddziaływania terapeutyczne, tym większe są szanse na optymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka oraz niedopuszczenie do wtórnych skutków trudności...

  czytaj całość