DZIAŁALNOŚĆ \ WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Stowarzyszenie Rozumieją nas systematycznie współpracuje z:

  • Gill Brearley – specjalista z Wielkiej Brytanii – współpraca od 1992 roku. Coroczne przyjazdy, warsztaty, konsultacje, zaproszenie do Polski grupy osób niepełnosprawnych Amici Dance Theatre Company i wystawienie na scenie Teatru Polskiego w Warszawie przedstawienia pt. „Podróż" na podstawie wiersza osoby niemówiącej, a także wystawienie spektaklu muzyczno - teatralnego w Londynie na podstawie wiersza niemówiącej naszej podopiecznej. Została uhonorowana  w sierpniu 2002 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższym odznaczeniem państwowym dla obcokrajowców.

 

  • Dorothy Fraser – specjalista z Wielkiej Brytanii – współpraca od 2011 roku. Konsultacje i warsztaty dla zespołu terapeutów i nauczycieli.

 

  • Darryl Sellwood – użytkownik i specjalista AAC z Australii. Udział w dwóch konferencjach AAC organizowanych przez Stowarzyszenie Rozumieją nas i spotkaniach z młodzieżą, użytkownikami AAC Zespołu Szkół nr 109 oraz Stowarzyszenia „Ożarowska", Paul Blenkhorn z University of Manchester  w zakresie dostosowania specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania do potrzeb osób niemówiących.

 

  • Anna Artamonowa – pedagog specjalny z St. Petersburga, lider zmian w systemie edukacji w Rosji, organizator ogólnokrajowych konferencji.