DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

lipiec 2011

Stowarzyszenie Rozumieją nas w roku 2011 wsparło finansowo i organizacyjne przygotowania drużyny z Polski, jaki i jej udział w zawodach w Wetteren w Belgii. Tydzień Integracji Europejskiej „Gry bez granic" organizowany jest od 1991 roku. W spotkaniach, które odbywają się co dwa lata w różnych miastach naszego kontynentu uczestniczy młodzież z ośmiu krajów z różnym stopniem niepełnosprawności, w tym też niemówiące i z poważnymi zaburzeniami mowy. „Gry bez granic" są imprezą sportowo-rekreacyjną, której celem jest propagowanie konieczności poszanowania praw osób niepełnosprawnych, zapobieganie wykluczeniu tych osób z życia społecznego, integracja ze środowiskiem osób pełnosprawnych oraz zmniejszanie dysproporcji społecznych w obrębie państw europejskich. 

 

 

Stowarzyszenie od początku swojego istnienia angażuje się w przygotowania i uczestnictwo polskich sportowców na Tygodniu Integracji Europejskiej. We wrześniu 2009 r. byliśmy współorganizatorem „Gier bez granic" w Polsce. Naszymi partnerami byli: Biuro Edukacji i Biuro Sportu Urzędu Miasta st. Warszawy, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Lasy Państwowe, Zamek Królewski  oraz Centrum Sportowe Agrykola. W Warszawie gościliśmy wtedy 120 osób z Belgii, Niemiec, Holandii, Litwy, Czech i Słowacji.

 

Finał Tygodnia Integracji Europejskiej „Gry bez granic" w Warszawie