DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

czerwiec-lipiec 2011

Stowarzyszenia było jednym z organizatorów VIII Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej "Let's talk together  - AAC in Europe", która odbyła się od 30 czerwca do 2 lipca 2011 r.  w Warszawie. Naszymi partnerami było ogólnopolskie Stowarzyszenie „Mówić bez słów",  Zespół Szkół nr 109 w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Firma Harpo w Poznaniu.  Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęły Pani Prezydentowa Anna Komorowska oraz Minister Edukacji Katarzyna Hall. Było to pierwsze tej rangi wydarzenie w naszej części Europy. Czterystu uczestników z 20 państw wysłuchało 60 wykładowców z USA, Australii, Austrii, Norwegii, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanady, Włoch, Szwecji, Danii, Finlandii, Czech, Rumunii, Francji i Polski.  Zarówno wśród prelegentów, jak i słuchaczy byli użytkownicy AAC i ich rodziny z kilku kontynentów. Honorowe wystąpienie miała Prezydent Międzynarodowej Organizacji ISAAC Pani Erna Alant z USA.

Wymianie doświadczeń towarzyszyła  wystawa sprzętu technologii wspomagającej ułatwiającego komunikację, w której uczestniczyło 14 firm z Polski i  zagranicy.

Konferencja w opinii gości uzyskała bardzo wysokie oceny, zarówno pod względem merytorycznym, jak też organizacyjnym. 

 

obejrzyj relację z Konferencji "Let's talk together  - AAC in Europe"