DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

październik 2013

 

 Organizacja konferencji adresowanej do pracowników instytucji publicznych i warszawskiego samorządu na temat „Włączenie osób, którym przydarzyła się niepełnosprawność, w życie społeczne. Porozmawiaj z osobą, która ma poważne zaburzenia mowy". Projekt realizowany był w partnerstwie ze stołecznym Biurem Edukacji, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz z Zespołem Szkół nr 109 - pierwszą w Polsce specjalistyczną placówką  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym także niemówiących i z poważnymi problemami w komunikacji.   Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz. Spotkanie było formą włączenia się Stowarzyszenia Rozumieją nas w akcję „Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC" zapoczątkowaną  w 2009 roku przez ISSAC. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wystąpień zarówno terapeutów, jak i samych użytkowników AAC z Austrii, Australii, Wielkiej Brytanii i Polski.

  czytaj

 

Program Konferencji  Włączenie osób, którym przydarzyła się niepełnosprawność, w życie społeczne. Porozmawiaj z osobą, która ma poważne zaburzenia mowy"

 

 

Kontynuacją obchodów „Października Międzynarodowego Miesiąca AAC" były się spotkania Darryla Sellwooda z Australii z młodzieżą Zespołu Szkół nr 109, także z uczniami z brakiem mowy werbalnej lub jej poważnymi zaburzeniami oraz z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi Stowarzyszenia „Ożarowska" w Warszawie. Wymiana doświadczeń osób ze znaczną  niepełnosprawnością z różnych kontynentów i środowisk zapobiega wykluczeniu społecznemu i służy przygotowaniu młodych ludzi do bycia ambasadorami własnych potrzeb i możliwości komunikacji.