DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

maj 2013 r.

Włączyliśmy się w organizację obchodów XXXlecia powstania Szkoły Podstawowej nr 327 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Była to pierwsza specjalistyczna placówka w Polsce prowadząca edukację i terapię dla uczniów niemówiących i z poważnymi zaburzeniami mowy. Uroczystość połączona była z nadaniem Szkole Podstawowej nr 327 i Gimnazjum nr 161  imienia dr Anny Lechowicz - pionierki wykorzystania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji oraz nowoczesnych technologii w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pierwszego prezesa naszego Stowarzyszenia.  Spotkanie przyczyniło się do promowania sukcesów i możliwości użytkowników alternatywnej komunikacji oraz propagowania różnych sposobów porozumiewania się. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu warszawskiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz uczelni wyższych z całej Polski, a także zagraniczni konsultanci w dziedzinie AAC i osoby ze znaczną niepełnosprawnością, w tym niemówiące wraz z rodzinami. 

 

Goście z Wielkiej Brytanii oraz ze środowiska akademickiego podczas Uroczystości

 

Podczas organizacji Uroczystości współpracowaliśmy z firmami Studio 1, Transcolor Visual Art, Coca-Cola, Carrofour  Reduta, Carrofour Arkadia, Carrofour Wileńska, Carrofour Bemowo, Leclerc oraz z Salonem Carolina Car Company Toyota Wola i Toyota Bielany, Studiem Graficznym „Złap Czas" i Żołnierzami Jednostki Wojskowej 4198.

 

Wypowiedzi młodzieży - użytkowników AAC o dr Annie Lechowicz