DZIAŁALNOŚĆ \ PUBLIKACJE

Publikacje Stowarzyszenia Rozumieją nas

 

 
 
 
 
Krystyna Ziątek, Jolanta Jaszczuk, Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności, wyd. Stowarzyszenie Spokojne Jutro, Warszawa 2005  

 

 

 

 

 

 

Porozmawiajmy razem – AAC w Europie Program i materiały konferencyjne VIII Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna, Warszawa 2011

 

 

 

 

 

Ulotka prezentująca działalność Stowarzyszenia Rozumieją nas, Warszawa 2013