DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

maj 2014

Z inicjatywy członków zarządu Stowarzyszenia Rozumie nas, Michał Woźniak i Rafał Urbaniak otrzymali statuetkę „Misia". Zostali oni nagrodzeni za propagowanie wartości porozumiewania się oraz wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji. Wyróżnieni dzielą się swoim doświadczeniem podczas licznych kursów, szkoleń i konferencji na terenie całej Polski. 

 

 

 

 

Statuetki otrzymują „przyjaciele" dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym także użytkowników AAC. Przyznawane są przez całą społeczność Zespołu Szkół nr 109 w Warszawie – najstarszą w Polsce placówkę dla tej grupy uczniów.

Uroczystość odbyła się 23 maja 2014 r. podczas pikniku w Parku Szczęśliwickim w Warszawie. We wspólnej zabawie uczestniczyły dzieci i młodzież wraz z rodzinami oraz liczni spacerowicze. Spotkanie było okazją do dobrej zabawy, a także nawiązywania rozmów i budowania pozytywnych relacji pomiędzy użytkownikami AAC a otoczeniem. Mamy nadzieję, że impreza ta przyczyni się do zmiany postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami w komunikacji oraz pełniejszego włączenia ich w życie społeczne.