SZKOLENIA

Stowarzyszenie Rozumieją nas, od początku działalności, organizuje szkolenia non-profit dla nauczycieli,  terapeutów i rodziców prowadzimy  W ostatnich 5 latach przeszkoliliśmy, w z zakresie pracy z osobą niemówiącą i z poważnymi zaburzeniami mowy ponad 600 osób z całej Polski. Spotkania prowadzimy w Warszawie i  innych ośrodkach kraju. Wszystkie  organizowane przez nas warsztaty i konferencje oceniane są przez ich uczestników na 5,8 (w skali 6 stopniowej)   zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Nasz zespół szkoleniowy ma bogate, wieloletnie doświadczenie pracy z osobami niemówiącymi, z trudnościami w porozumiewaniu się oraz ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Szkolenia, warsztaty i konferencje, które proponujemy powstawały w znacznej mierze na bazie bogatych doświadczeń wielu terapeutów, głównie dr Anny Lechowicz i założonego przez nią Ośrodka Szkoleniowego Komunikacji Symbolicznej Bliss – pierwszej w kraju organizacji zajmującej się problemami osób niemówiących. Dr Lechowicz od 1988 r. przeszkoliła w Polsce kilka tysięcy osób z zakresu alternatywnej i wspomagającej komunikacji.  Równocześnie stworzyła doskonale przygotowany merytorycznie  zespół szkoleniowy oraz uświadomiła pedagogom istotę komunikacji jako fundament podmiotowego traktowania. Zespół ten kontynuuje jej dzieło – upowszechnia AAC i nowoczesnej technologii w edukacji i rehabilitacji oraz włączeniu społecznym osób z niepełnosprawnością.