DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

październik 2014

„Październik – Międzynarodowym Miesiącem AAC" już na stałe wpisał się w działalność Stowarzyszenia Rozumieją nas. W tym roku, w partnerstwie z firmą Harpo oraz z Warszawskim Centrum Innowacji Społecznych i Szkoleń, zorganizowaliśmy całodniowe, bezpłatne warsztaty umożliwiające poznanie urządzeń i programów wspierających komunikację. Szkolenie adresowane było do samych użytkowników AAC,  ich rodziców, nauczycieli i terapeutów.

Naszym gościem był Neil Hansen dyrektor sprzedaży zagranicznej w firmie Sensory Software, od ponad 25 lat zajmuje się wspieraniem osób z niepełnosprawnością w dostępie do komputera oraz komunikacji alternatywnej. Od ponad 10 lat jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Communication Matters – brytyjskiej sekcji ISAAC (Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Alternatywnej – AAC). 

Kilkadziesiąt osób poznawało program Grid 2 umożliwiający osobom z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną samodzielną obsługę komputera, w tym wszystkich aplikacji, Internetu przy pomocy różnego typu urządzeń peryferyjnych oraz wzroku użytkownika. W edukacji i codziennym funkcjonowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych  ze specjalnymi potrzebami porozumiewania się oprogramowanie to ułatwia komunikację alternatywną oraz umożliwia sterowanie otoczeniem. Bogaty zestaw plansz i szeroki wachlarz dostosowań pozwala korzystać z Grida 2 wszystkim, bez względu na wiek i specyficzne potrzeby.

 

 

Podczas szkolenia zaprezentowano też program Look to Learn. Program poprzez dobrą zabawę umożliwia zdobywanie nowych kompetencji potrzebnych użytkownikom AAC, wdraża do i doskonali umiejętność sterowania wzrokiem. 

Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń nauczycieli, terapeutów, rodziców oraz samych użytkowników alternatywnych sposobów porozumiewania się.