DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

październik 2014

Włączając się w akcję „Październik – Międzynarodowym Miesiącem AAC", Stowarzyszenie Rozumieją nas  zorganizowało wizytę stażową nauczycieli i dyrektorów z St. Petersburga. Zaproszeni goście  na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w różnych ośrodkach. Równocześnie są liderami zmian w systemie edukacji w Federacji Rosyjskiej. Partnerem organizacji spotkania było Centrum Edukacji Caritas działające w St. Petersburgu.

Podczas wizyty, w dniach 7 – 12 października br., dziesięcioosobowa grupa Rosjan mogła obserwować zajęcia z użytkownikami AAC na różnym etapie edukacji oraz zapoznać się z sposobem organizacji szkolnictwa specjalnego w Polsce. Podczas wszystkich spotkań podkreślano znaczenie komunikacji jako podstawowego elementu przygotowania do świadomego i aktywnego uczestnictwa w  życiu społecznym osób z niepełnosprawnością oraz konieczność zachowania godności wszystkich, bez względu na stopień dysfunkcji.

Ważnym punktem wizyty było spotkanie z wiceministrem edukacji Panem Tadeuszem Sławeckim. Podczas rozmów z Panią Dyrektor Aliną Sarnecką oraz Panią Naczelnik Elżbietą Neroj w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych przedstawiono obowiązujące akty prawne dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym użytkowników AAC.

W kolejnych dniach Rosjanie gościli w oddziałach przedszkolnych i Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju pracującym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 109. Uczestniczyli oni w sesji nauczania kierowanego Peto, zajęciach komunikacyjnych i samodzielnego funkcjonowania w czynnościach dnia codziennego. Psycholog oraz specjalista alternatywnej i wspomagającej komunikację pracujące w ZWWR dzieliły się doświadczeniami współpracy z rodzinami małego dziecka z trudnościami porozumiewania się.

Poznając kolejne etapy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną goście odwiedzili uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 327 przy ul. Radomskiej w Warszawie. Klasy I – III, wraz z wychowawcami, przygotowały rosyjskie piosenki w oryginalnej wersji językowej. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a nasi goście śpiewali razem z nimi. Rosjanie aktywnie uczestniczyli w nauce gestów Makatona prowadzonej dla dzieci i pracowników przez nauczycieli AAC.

Natomiast w klasach starszych Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 pedagodzy obserwowali zajęcia grupowe  prezentujące możliwości wykorzystania sprzętu wysokiej technologii w pracy z osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz niemówiącymi i zaburzeniami komunikacji.

Rosjanie odwiedzili także Ośrodek Szkolno- Rewalidacyjnego dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Bełskiej w Warszawie. Podczas prezentacji doradcy metodycznego Miasta st. Warszawy  Pani Lidii Klaro Celej goście zapoznali się też z systemowymi rozwiązaniami  edukacji tej grupy uczniów.  

Bardzo cenne były spotkania z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością zszerzonymi w Stowarzyszeniu Ożarowska oraz absolwentami Zespołu Szkół nr 109. Oba spotkania prezentowały różne sposoby aktywizacji społecznej, zawodowej pełnoletnich użytkowników AAC, możliwości prowadzenia satysfakcjonującego życia w społeczeństwie. O rozwiązaniach systemowych, edukacji osób dorosłych na etapie szkolnictwa wyższego rozmawiano z Panem Pawłem Wdówikiem  - kierownikiem  Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie spotkania kończyły się licznymi pytaniami naszych gości dotyczącymi zarówno spraw organizacyjnych, metodyki pracy z dzieckiem niemówiącym, a także wyposażenia placówek i sposobów finansowania ich działalności.

Stowarzyszenie Rozumieją nas, oprócz programu wizyty, zapewniło gościom transport i noclegi. Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia towarzyszyli delegacji podczas wszystkich spotkań, dzieląc się swym doświadczeniem pracy z osobami z niepełnoprawnością.Ważnym punktem wizyty było spotkanie z wiceministrem edukacji Panem Tadeuszem Sławeckim. Podczas rozmów z Panią Dyrektor Aliną Sarnecką oraz Panią Naczelnik Elżbietą Neroj w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych przedstawiono obowiązujące akty prawne dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym użytkowników AAC.

W kolejnych dniach Rosjanie gościli w oddziałach przedszkolnych i Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju pracującym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 109. Uczestniczyli oni w sesji nauczania kierowanego Peto, zajęciach komunikacyjnych i samodzielnego funkcjonowania w czynnościach dnia codziennego. Psycholog oraz specjalista alternatywnej i wspomagającej komunikację pracujące w ZWWR dzieliły się doświadczeniami współpracy z rodzinami małego dziecka z trudnościami porozumiewania się.

Poznając kolejne etapy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną goście odwiedzili uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 327 przy ul. Radomskiej w Warszawie. Klasy I – III, wraz z wychowawcami, przygotowały rosyjskie piosenki w oryginalnej wersji językowej. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a nasi goście śpiewali razem z nimi. Rosjanie aktywnie uczestniczyli w nauce gestów Makatona prowadzonej dla dzieci i pracowników przez nauczycieli AAC.

Natomiast w klasach starszych Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 pedagodzy obserwowali zajęcia grupowe  prezentujące możliwości wykorzystania sprzętu wysokiej technologii w pracy z osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz niemówiącymi i zaburzeniami komunikacji.

Rosjanie odwiedzili także Ośrodek Szkolno- Rewalidacyjnego dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Bełskiej w Warszawie. Podczas prezentacji doradcy metodycznego Miasta st. Warszawy  Pani Lidii Klaro Celej goście zapoznali się też z systemowymi rozwiązaniami  edukacji tej grupy uczniów.  

Bardzo cenne były spotkania z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością zszerzonymi w Stowarzyszeniu Ożarowska oraz absolwentami Zespołu Szkół nr 109. Oba spotkania prezentowały różne sposoby aktywizacji społecznej, zawodowej pełnoletnich użytkowników AAC, możliwości prowadzenia satysfakcjonującego życia w społeczeństwie. O rozwiązaniach systemowych, edukacji osób dorosłych na etapie szkolnictwa wyższego rozmawiano z Panem Pawłem Wdówikiem  - kierownikiem  Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie spotkania kończyły się licznymi pytaniami naszych gości dotyczącymi zarówno spraw organizacyjnych, metodyki pracy z dzieckiem niemówiącym, a także wyposażenia placówek i sposobów finansowania ich działalności.

Program, tematykę oraz termin wizyt delegacji Rosjan w poszczególnych instytucjach zaproponowało i uzgodniło Stowarzyszenie Rozumieją nas. Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia towarzyszyli gościom podczas wszystkich spotkań, dzieląc się swym doświadczeniem pracy z osobami z niepełnoprawnością. Całość imprezy podsumowana została podczas tradycyjnej, polskiej kolacji pożegnalnej w restauracji „Pod Samsonem" na Starym Mieście.