STOWARZYSZENIE \ WŁADZE STOWARZYSZENIA

Skład zarządu uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w latach 2012-2017

Prezes: Joanna Kowalska

Wiceprezes: Małgorzata Dońska-Olszko

Wiceprezes: Anna Gardas

Skarbnik: Irena Czepukajtis-Sapielak

Sekretarz: Marta Rzepiejewska

Członek: Elżbieta Ślusarska