DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

czerwiec 2012

Stowarzyszenia Rozumieją nas rozpoczęło współpracę z Centrum Edukacji Caritas działające w St. Petersburgu, które stale dba o podnoszenie jakości usług edukacyjnych i socjalnych dla osób z niepełnosprawnością na terenie Federacji Rosyjskiej. O pomoc w poszukiwaniu rozwiązań dla bardzo trudnej sytuacji tej grupy społecznej, także osób niemówiąych w Rosji  oraz w kształceniu tamtejszego personelu prosiła dr Elena Kozhewnikowa – pracownik naukowy Instytutu Wczesnej Interwencji w St. Petersburgu, która uczestniczyła w konferencji w Warszawie doceniła wystąpienia merytoryczne naszych nauczycieli i terapeutów. Dlatego rehabilitant, fizykoterapeuta Pani Małgorzata Dońska–Olszko oraz neurologopeda, specjalista AAC Pani Aldona Mysakowska-Adamczyk  wzięły udział w międzynarodowej konferencji nt „Człowiek z zaburzeniami rozwojowymi w społeczeństwie – nowe kierunki we wspieraniu komunikacji" zorganizowanej przez Centrum Edukacji Caritas  oraz Uniwersytet St. Petersburga - Wydział Pedagogiki Specjalnej. Podczas spotkania M. Dońska-Olszko zaprezentowała na forum ogólnym wykład  nt. „Od specjalistycznej pomocy osobom niemówiącym do ich włączenia społecznego" a A. Mysakowska-Adamczyk „Wczesne wspomaganie rozwoju mowy – współpraca terapeutów i rodziców dzieci niemówiących" oraz  oprowadziła warsztat nt. „Wspomaganie rozwoju umiejętności porozumiewania się z otoczeniem przez dzieci niemówiące poprzez wykorzystanie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji". Nasi terapeuci wzięli też aktywny udział w dyskusji panelowej związanej z sytuacją osób niepełnosprawnych w Rosji, także osób niemówiących lub ze znacznymi zaburzeniami mowy, podczas której przedstawiały systemowe rozwiązania edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością złożoną, organizację wczesnego wspomagania rozwoju w naszym kraju oraz działalność organizacji pozarządowych. W czasie wizyty nasi terapeuci odwiedzili także placówki specjalne i mogli zaobserwować konieczność zmian w strukturach organizacyjnych,  metodach pracy, jak i sposobie myślenia o osobie niemówiącej i z niepełnosprawnością złożoną . Dzięki tej wizycie terapeuci Stowarzyszenia nawiązali liczne bezpośrednie  kontakty z osobami zaangażowanymi w zmiany systemowe w Rosji związane z respektowaniem praw osób z niepełnosprawnością oraz zagwarantowania im równych szans edukacyjnych. Kolejnym etapem współpracy jest zapraszanie do Polski na staż pedagogów specjalnych i terapeutów, wymianą doświadczeń i wiedzy w oparciu o kilkuletni projekt. W ramach współpracy przewidziane są także wizyty polskich specjalistów naszej szkoły w St. Petersburgu (np. w okresie ferii zimowych lub letnich) i prowadzenie na miejscu konsultacji oraz warsztatów dla nauczycieli różnych placówek z terenu Rosji.