DZIAŁALNOŚĆ \ WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM BIZNESU

Członkowie Stowarzyszenia Rozumieją nas corocznie włączają się w organizację balu karnawałowego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, w tym użytkowników AAC oraz ich rodziców, przyjaciół, zaproszonych gości.  W ostatniej zabawie wzięli udział właściciele firmy Mathematize. „Spotkanie u Króla Lwa" było okazją do wspólnej aktywności i biesiadowania. Bezpośredni kontakt, dobra zabawa, wspólne gry  i taniec sprzyjają integracji i budowaniu relacji pomiędzy osobami niemówiącymi lub z poważnymi zaburzeniami w komunikacji, a ich pełnosprawnymi rówieśnikami.

czytaj całość

Cyklicznie, w okresie przygotowań do Bożego Narodzenia organizujemy warsztaty plastyczne „MarzKartkę". W roku 2010, Pan Tomasz Fiedorowicz przedstawiciel firmy Business Mind i Berreny Consulting, w ramach projektu Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (Corporate Social Responsibility), zaproponował nam wydanie kartki świątecznej. Pracownicy firm różnych branż oraz ich rodziny wspólnie z dziećmi i  młodzieżą ze znaczną niepełnosprawnością, także osobami niemówiącymi biorą udział w warsztatach plastycznych. Przedstawiciele warszawskich firm wspólnie z członkami Stowarzyszenia uczestniczą w kilkugodzinnych warsztatach, asystują osobom z niepełnosprawnością, a następnie rozprowadzają jako swoją wizytówkę społecznego zaangażowania. Różnorodność technik plastycznych pozwala na aktywne włączenie się wszystkich uczestników spotkania i czerpanie radości ze wspólnego działania. Bezpośredni kontakt gości z użytkownikami alternatywnej i wspomagającej komunikacji przyczynia się do kształtowanie postaw i świadomości pracowników sektora prywatnego. 

czytaj całość

Stowarzyszenie Rozumieją nas wspólnie z Salonem TOYOTY Carolina Car Company Wola realizowało w roku 2012 projekt „Świat jest Nasz". Wymieniony projekt wygrał konkurs „Dealer dobrych uczynków". ...

czytaj całość

Od początku istnienia Stowarzyszenia systematycznie współpracujemy z firmą Harpo z  Poznania www.harpo.com.pl. Bierzemy aktywny udział w testowaniu produktów (peryferia komputerowe, komunikatory, itp.) i konsultowaniu oprogramowania. Wspólne spotkania specjalistów information technology  (IT) ze środowiskiem osób niemówiących, użytkowników specjalistycznego software i hardware oraz ich terapeutów, zgłaszane przez nas uwagi przyczyniają się do wypracowania produktów adekwatnych do potrzeb i możliwości odbiorców. 

czytaj całość

Stowarzyszenie Rozumieją nas aktywnie uczestniczyło w powstawaniu na terenie m. st.  Warszawy siedmiu e-pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt IT. W 2009 r. nasza organizacja zainicjowała rozmowy z samorządem m. st. Warszawy o potrzebie stworzenia w stolicy centrów nowoczesnej technologii dostosowanych dla osób wykluczonych cyfrowo, w tym z różnoraką niepełnosprawnością. 

czytaj  całość